Zásady GDPR

Naše společnost v souladu se zásdadami GDPR minimalizuje uchovávané osobní údaje, ato pouze pro potřeby oprávněného zájmu. 
Oprávněným zájmem se rozumí plnění smluvních nebo právních povinností, jakými jsou například dodání zboží nebo vystavení faktury.

Za jiným účelem informace neshromažďujeme.